Olovlig frånvaro

Arbetsdomstolen (AD) har meddelat dom angående anställd som styrkt sjukfrånvaro i efterhand med läkarintyg efter 1,5 månads frånvaro. Initialt fanns en beviljad semestervecka.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply