Ökade arbetskraftskostnader

Det månatliga Arbetskraftskostnadsindex som presenteras av SCB visar på en ökning i september 2020 jämfört med samma månad 2019. Statens ersättning för delar av sjuklönekostnaderna mildrar effekten.

Läs mer

Inlägget Ökade arbetskraftskostnader dök först upp på Srf konsulterna.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply