Ökad sysselsättning

I april 2021 låg arbetslöshet på 9,4 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 157,6 miljoner timmar per vecka. Sysselsättningen i april ökar därmed jämfört med närliggande månader 2021.

Läs mer

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply