Ökad samverkan – Srf konsulterna

Publicerat 2 juni, 2022

Regeringen lägger förslag om ökad samverkan för brottsbekämpande myndigheter, Finansinspektionen,  banker, och tillsynsmyndigheter i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka penningtvätt.

Läs mer