Ökad hotbild

Finansinspektionen ser att hoten mot den finansiella stabiliteten i närtid har ökat och risk för problem i den finansiella sektorn om den höga inflationen blir utdragen med räntor på högre nivåer.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply