Ojämn digital mognadsgrad inom offentlig förvaltning – Srf konsulterna

Publicerat 28 januari, 2021

Digitaliseringsmyndigheten (Digg) har överlämnat en rapport om Sveriges digitala förvaltning till regeringen. Det är en samlad analys och bedömning av digitaliseringen utifrån DIGG:s effektmål för 2020.

Läs mer

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply