Obegränsat skattskyldig

Kammarrätten anser att ändrade förhållanden i samband med covid-19-pandemin är inte en sådan omständighet som påverkar bedömningen av om en person är obegränsat skattskyldig i Sverige.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply