Nytt rapporteringsformat till FI – Srf konsulterna

Publicerat 28 april, 2021

Finansinspektionen (FI) ersätter flera befintliga rapporteringssystem med ett nytt, Fidac, för både periodisk och händelsestyrd rapportering. Detta för ökad användarbarhet och för bättre lagefterlevnad.

Läs mer

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply