Nya hållbarhetsregler

Finansinspektionen om nya hållbarhetsregler som trätt i kraft på finansmarknaden – dels genom delegerade EU-förordningar, dels genom ändringar i vissa av FI:s föreskrifter.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply