Nya föreskrifter om starkström

Den 1 december började tre nya föreskrifter om starkström att gälla. Syftet är att förenkla och förbättra befintligt regelverk så att den som har en elanläggning och de som utför arbeten på elanläggningar får användbara och begripliga regler.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply