Nya bilförmånsvärden

Från och med den 1 juli 2021 justeras beräkning av bilförmån för att bättre motsvara kostnaden för en privatägd bil. Beslut i riksdagen berör förmånsbilar som registreras efter att lagen har trätt i kraft.

Läs mer

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply