Nya ändringar i upphovsrättslagen

Den 1 januari fick Sverige en ny uppdaterad upphovsrättslag. Ändringarna bygger på ett EU-direktiv och syftar till att göra EU-ländernas lagstiftning mer lika när det gäller användning av upphovsrättsligt material i en digital miljö.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply