Ny webbplats öppnar det digitala Europa

Den 12 december lanserades EU-portalen youreurope.eu. Skatteverket och ett 60-tal svenska myndigheters webbplatser är nu anslutna till portalen som har information på engelska om vad som gäller i Sverige. Bakgrunden är EU-förordningen om en gemensam digital ingång – Single Digital Gateway (SDG) – som tar fasta på ett digitalt användarvänligt Europa.

– Skatteverket är en av de myndigheter som har information inom många områden och vi är stolta över det arbete som Sverige tillsammans med övriga EU-länder har åstadkommit för att skapa en portal med kvalitetssäkrad information, säger Andreas Elvén, avdelningschef på kundmötesavdelningen.

Underlätta för privatpersoner och företagare

Portalen youreurope.eu vänder sig till både privatpersoner och företagare. Syftet är att underlätta att hitta information eller utföra ärenden över gränserna inom EU. Privatpersoner och företagare ska kunna hitta tillförlitlig information samlat på ett ställe, bland annat nationella regler och rättigheter.

– Portalen innehåller information inom en mängd olika områden bland annat om regler som gäller om du vill arbeta eller flytta till en annan medlemsstat och om var och när du ska betala skatt. För företagare finns information om vad du behöver veta och göra för att starta och driva företag över hela Europa säger Andreas Elvén, avdelningschef på kundmötesavdelningen.

Genomförandet sker i etapper

Den första etappen består av etableringen av portalen Your Europe som innehåller information från statliga myndigheter. Nästa etapp sker i december 2022 då också kommuner och regioner kommer bidra med information till portalen. I december 2023 ska även digitala tjänster finnas på plats som gör det möjligt att utföra digitala ärenden över gränserna. En bärande princip för SDG-förordningen är att uppgifter från privatpersoner och företag enbart ska lämnas en gång till det offentliga.

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) är utsedd till nationell samordnare för arbetet med att införa EU-förordningen om en gemensam digital ingång i Sverige.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply