Ny statistik från SCB

Statistikmyndigheten (SCB) redovisar från och med den 31 maj statistik om Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS) med utbudet av arbetskraft i Sverige per månad, kvartal och år.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply