Ny dom kring personaloptioner – Srf konsulterna

Publicerat 9 september, 2020

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att reglerna om skattefrihet för s.k. personaloptioner är tillämpliga när optionerna ger den anställde rätt att förvärva aktier genom användande av teckningsoptioner enligt ett visst förfarande.

Läs mer

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply