Nu kan företag söka omställningsbidrag

– Ambitionen är att pengarna ska betalas ut inom en vecka förutsatt att ansökan är komplett och att det inte finns risk för att det blir en felaktig utbetalning, säger Katrin Westling Palm, generaldirektör för Skatteverket.

Riksdag och regering beslutade om omställningsstöd 17 juni. Den 22 juni klockan 12:00 öppnar Skatteverkets e-tjänst för företag som vill söka. Ansökningstiden sträcker sig fram till sista augusti.

– Många företag är i akut behov av stödet för att kunna betala sina räkningar. Därför är tiden mellan att beslutet om den nya lagen fattades till datumet när den börjar gälla rekordkort, bara fem dagar, säger Katrin Westling Palm

Stödet kan sökas av både företag och föreningar. En rad krav måste uppfyllas, bland annat måste de som ansöker visa att nettoomsättningen har minskat med mer än 30 procent under mars och april i år jämfört med samma period förra året.

Företagen kan få mellan 5 000 kronor och 150 miljoner. Stödet ska hjälpa till att betala fasta kostnader som hyra, leasingbilar, el, vatten, avlopp, telefoni med mera. Storleken på bidraget beräknas utifrån hur mycket omsättningen minskat. Som hjälp finns en beräkningstjänst på Skatteverkets webbplats.

Regeringen bedömer att cirka 180 000 företag uppfyller kraven för att ansöka, de beräknas få dela på 39 miljarder. Pengarna sätts in på företagets skattekonto.

Katrin Westling Palm tror att en av orsakerna till att just Skatteverket fick uppdraget att hantera omställningsstödet är myndighetens vana vid att utveckla e-tjänster kombinerat med stor erfarenhet av kontroller.

– Vi förebygger fusk och fel genom att företagen måste lämna många uppgifter när de söker. Vi kommer också göra kontroller både före och efter att pengar betalas ut.

Den nya lagen innebär stränga straff för dem som försöker fuska sig till stöd. Grovt omställningsbidragsbrott kan ge upp till sex års fängelse. Omställningsbidrag kommer dessutom inte delas ut till företag som är på obestånd.

Läs mer om omställningstsödet här.

Bilder på kontaktpersonerna under Skatteverkets pressbilder på webben.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply