Nu förlängs omställningsstödet | Skatteverket

Regeringen har avsatt nio nya miljarder för omställningsstöd till företag som drabbats hårt av pandemin.

Det nya stödet liknar det som betalades ut för mars och april. Men det finns också skillnader, framför allt i kraven på tappad omsättning och maxbelopp som kan betalas ut. Eftersom nivåerna skiljer sig mellan månaderna delas de upp i två perioder, en för maj och en för juni och juli hopslagna.

För maj krävs att omsättningen minskat med mer än 40 procent i förhållande till maj 2019. Högsta möjliga stöd är 75 miljoner per företag eller koncern.

För perioden juni och juli måste tappet i omsättning vara större än 50 procent jämfört med samma period i fjol. Här är maxbeloppet för hela perioden åtta miljoner per företag eller koncern.

– Företagen måste alltså göra två separata ansökningar om de har rätt till stöd för alla tre månaderna, säger Eva Bodén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Ansökningarna måste göras senast 30 november i år.

– Vi rekommenderar dock att söka så snart som möjligt, fortsätter hon. När ansökan är beviljad finns pengarna på företagets konto inom en vecka om den är korrekt ifylld och företaget har rätt till stöd.

Länk till regeringens information om stödetlänk till annan webbplats

Länk till mer information på den särskilda informationssidan om omställningsstödlänk till annan webbplats

Bilder på kontaktpersonerna under Skatteverkets pressbilder på webbenlänk till annan webbplats

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply