Nekad avverkning i fjällnära skog ger rätt till ersättning – Srf konsulterna

Publicerat 14 maj, 2020

Den skogsägare som inte får avverka i fjällnära skog på grund av att det finns höga naturvärden har rätt till ersättning från staten motsvarande 125 procent av skogens marknadsvärde. Det anser Mark- och miljööverdomstolen i fem prövade fall.

Läs mer

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply