Nedsatt skatt för el – Srf konsulterna

Publicerat 17 oktober, 2022

Högsta förvaltningsdomstols bedömning gör att huvudsaklighetsprincip inte längre är en förutsättning för nedsatt skatt för el som förbrukats i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet.

Läs mer