Nedåt i totala produktionen

SCB rapporterar om minskad produktion inom näringslivet i maj med 0,2 procent jämfört april. Inom industrisektorn och tjänstesektorn ökade produktionsvärdet till skillnad mot byggsektorn som minskade.

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply