Nationellt cyber­säkerhets­center instiftas – Srf konsulterna

Publicerat 10 december, 2020

Regeringen ger Försvarets radioanstalt, Försvars­makten, Myndig­heten för samhälls­skydd och beredskap och Säkerhets­polisen i uppdrag att inrätta ett nationellt cyber­säkerhets­center. Detta för att stärka Sveriges samlade förmåga att före­bygga, upptäcka och hantera cyberhot.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply