Nästa steg kring 3:12 – Srf konsulterna

Publicerat 9 september, 2021

Regeringen lämnar en komplettering  av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen i inkomstskattelagen, de s.k. 3:12- reglerna, till lagrådet, angående vilka företag och delägare som ska omfattas av regelverket.

Läs mer