Näringslivets produktion

Näringslivets produktion minskade med 1,3 procent i augusti 2022 jämfört med juli 2022 men ökade jämfört med samma tid föregående år.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply