Näringslivets produktion ökar

Samtliga sektorer, industri, tjänst och bygg ökar i produktionsvärde. Produktionsvärdeindex för det totala näringslivet ökade med 0,9 procent i april 2022 jämfört med mars 2022.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply