Minskat byggande

Boverkets analys visar att utvecklingen med kraftigt höjda byggkostnader och stopp för investeringsstöden kan  resultera i en mycket snabb inbromsning av bostadsbyggandet.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply