Michael Erliksson ny rättschef på Skatteverket

Michael är Erliksson har juristexamen från Uppsala universitet. Tidigare i sitt yrkesliv har han även arbetat många år på Finansdepartementets skatteavdelning och som föredragande i Högsta förvaltningsdomstolen.

– Jag ser mycket fram emot att få leda Skatteverkets rättsavdelning. Avdelningen ska skapa förutsättningar för en enhetlig rättstillämpning med god rättslig kvalitet – en rättssäker handläggning av privatpersoners och företags ärenden. För detta behövs god rättslig styrning och rättsligt stöd till övriga delar av Skatteverket, säger Michael Erliksson.

Viktiga fokusområden framöver är också den digitala utvecklingen och att stärka det myndighetsgemensamma arbetet mot välfärdsbrottsligheten. På dessa områden ska Skatteverket ligga i framkant, framhåller han.

Generaldirektör Katrin Westling Palm välkomnar Michael Erliksson till Skatteverket.

– Rättsavdelningen spelar en central roll i Skatteverket, inte minst i allt högre grad som ett viktigt stöd till vår stora utvecklingsverksamhet. Michael Erliksson har den bakgrund och erfarenhet som passar mycket väl in på Skatteverket, både som ledare och inom rättsområdet och för att leda och styra verksamheten mot nya utmaningar, säger Katrin Westling Palm.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply