Mer grönt i höstbudgeten

Satsningarna på de gröna näringarna  i budgeten är incitament för att skapa fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Livsmedelsproduktionens konkurrenskraft ska stärkas och förslagen leda till en utveckling av bioekonomin.

Läs mer

Inlägget Mer grönt i höstbudgeten dök först upp på Srf konsulterna.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply