Måltider blir skattefria – Srf konsulterna

Publicerat 24 september, 2020

I en lagrådsremiss föreslår att undanta måltider som lämnas av allmänheten i syfte att visa anställda uppskattning och stöd från förmånsbeskattning . Lagändring från 1 januari 2021 men  även måltider  under sådana förhållanden från den 29 februari 2020 omfattas av förslaget.

Läs mer

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply