Löneskillnader ökar

En ny rapport från Medlingsinstitutet visar att löneskillnaden mellan kvinnor och män ökar för första gången sedan 2007. Trendbrott eller tillfällig pandemieffekt på arbetsmarknaden är för tidigt att säga.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply