Lönegaranti

Från och med den 1 augusti 2022 ändras reglerna om vilka regressfordringar på lönegaranti som kan ingå i en rekonstruktionsplan vid beslut om företagsrekonstruktion.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply