Lägre orderingång för industrin – Srf konsulterna

Publicerat 8 februari, 2022

Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporterar att industrins totala orderingång minskade med 5,1 procent i december 2021 jämfört med november och  med 7,7 procent jämfört med december föregående år.

Läs mer