Lag om skattepliktiga arrangemang (DAC 6) – Srf konsulterna

Publicerat 22 juni, 2020

Rådgivare och användare ska lämna uppgifter om gränsöverskridande rapporteringspliktiga arrangemang som uppvisar åtminstone ett s.k. kännetecken. Uppgifterna ska användas för informationsutbyte med andra EU-medlemsstater. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2020.

Läs mer

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply