Kritik mot global minimiskatt

Skatteutskottet har prövat ett EU-förslag om en global minimiskatt för multinationella företag inom EU och anser att det strider mot den så kallade subsidiaritetsprincipen.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply