Krisstöd till yrkesfisket, animaliesektorn och växthusproduktion

Nu kan du som är yrkesfiskare, producent inom animaliesektorn eller växthusföretag som har drabbats av ökade kostnader som en följd av kriget i Ukraina ansöka om ekonomiskt stöd.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply