Krigskonsekvenser

Regeringen har gett i uppgift att Tillväxtanalys analysera effekterna för svenskt näringsliv på kort och medellång sikt som följer av de störningar och chocker på marknaderna som kan uppstå med anledning av kriget i Ukraina.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply