Krafttag mot företag som fuskar

Regeringen föreslår en kraftfull förstärkning av resurserna för att bekämpa arbetslivskriminalitet. Samarbetet mellan myndigheterna ska utvecklas och göra det möjligt för fler myndighetsgemensamma kontroller.

Läs mer

Inlägget Krafttag mot företag som fuskar dök först upp på Srf konsulterna.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply