Kraftigt höjd inflationstakt – Srf konsulterna

Publicerat 14 april, 2022

Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporterar kraftigt stigande inflationstakt till följd av en allmän, bred prisuppgång, framförallt stigande el- och drivmedelspriser men även ökade priser på livsmedel.

Läs mer