KPI för maj 2020 var 334,91 – Srf konsulterna

Publicerat 11 juni, 2020

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 0,0 procent i maj 2020. Det är en uppgång från april då inflationstakten var -0,4 procent. Månadsförändringen från april till maj var 0,6 procent.

Läs mer

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply