KPI för april 2020 var 332,90 – Srf konsulterna

Publicerat 14 maj, 2020

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var -0,4 procent i april 2020, ner från 0,6 procent i mars. Den kraftiga nedgången förklaras främst av fallande energipriser. Månadsförändringen från mars till april var -0,3 procent.

Läs mer

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply