Kostavdrag

Skatteverket har publicerat allmänna råd om avdrag för ökade levnadskostnader som ska
tillämpas från och med beskattningsåret 2023.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply