Kontroll av digitala identiteter i Estland

– Vi har fått kontrollmaterial från Estland och ska kontrollera personer som har digital identitet eller e-residency där. Vi ser tecken på att den digitala identiteten kan ha använts för att undvika att betala rätt skatt i Sverige, säger Martin Jansson, områdeskoordinator, på Skatteverket.

Det går att komma in med självrättelse av deklarationer fram till och med den 31 augusti i år utan att bli belastad med skattetillägg eller bli brottsanmäld.

– Vi offentliggör den här kontrollen idag. Möjligheten att lämna in självrättelse för beskattningsåren 2020 och 2021 gäller fram till och med sista augusti, därefter kan skattetillägg komma att tas ut eller brottsanmälan göras, säger Erik Ljungberg, sektionschef, på Skatteverket.

Tänkbara fel som motiverar kontrollen av personer med digital identitet är icke redovisade uttag ur svenska eller estniska bolag, oredovisade inkomster eller moms vid e-handel.

Den som lämnar in en självrättelse senast den 31 augusti 2022 kommer inte att påföras skattetillägg eller anmälas för skattebrott.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply