Kontroll av bilvårdsföretag gav 21 miljoner i höjda skatter och avgifter

Det har blivit allt vanligare att köpa manuell tvätt av bilar. Inte sällan kostar tvätten förvånansvärt lite, runt 200 kronor är inte ovanligt.

– Som kund behöver man fundera över om priset känns adekvat, säger Roger Leander, samordnare av kontrollen på Skatteverket. Med ett så lågt pris finns inget utrymme vare sig för avtalsenliga löner, skatter eller sociala avgifter.

Skatteverkets riktade kontroll av bilvårdsbranschen genomfördes från sommaren 2020 till sommaren 2022. Kontrollen omfattade företag, juridiska personer och enskilda näringsidkare.

– Syftet var att undersöka omfattningen av osund konkurrens i branschen, säger Roger Leander. Våra farhågor om att sådan finns bekräftades med råge. Minst sju av verksamheterna drevs helt svart. Vi såg också tecken på exploatering och utnyttjande av människor med svag ställning på arbetsmarknaden.

Inom ramen för kontrollen har Skatteverket besökt 273 företag. Av dessa fick drygt 40 procent betala kontrollavgifter om sammanlagt 1,64 miljoner kronor eftersom de inte registrerat försäljningar i kassaregistret eller inte fört personal­liggare på ett korrekt sätt.

Skatteverket har även gjort fördjupade utredningar av drygt 60 företag. Det har resulterat i tillkommande skatter och avgifter på 19,3 miljoner kronor.

Avstämning av personalliggaren mot lämnade löneuppgifter visar att personer varit inskriva ett mycket stort antal timmar med ytterst låg lön, eller utan att ha fått lön över huvud taget. I flera av utredningarna förekommer dessutom olika former av anställningsstöd, som löne­bidrag. Ofta har det då varit de enda löner som redovisats.

De oredovisade intäkterna hamnar på 28,2 miljoner kronor, motsvarande siffra för oredovisade löner är 17,4 miljoner. Utöver det påträffades stora brister i företagens bokföring. Betalningar görs ofta med Swish eller kontanter som sätts in på privata konton och inte redovisas i verksamheten.

De kontrollerade företagen finns i hela Sverige. De erbjuder biltvättar, rekonditionering, byten av däck med mera. Vissa utredningar pågår fortfarande, siffrorna kommer därför att justeras uppåt.

Läs mer i Skatteverkets rapport om kontrollen av bilvårdsbranschen. Pdf, 210.3 kB.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply