Kassaregisterskrav

Skatteverket har tydliggjort vad som är gällande vid distansavtal för näringsverksamhet och försäljning mot kontant betalning eller betalning mot kontokort som inte registreras i ett kassaregister.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply