Justerat bilfömånsvärde

Regeringens föreslår att den schabloniserade beräkningen av förmån av fri eller delvis fri bil ändras.  Avsikten är att förmånsvärdet i princip ska motsvara kostnaderna för en motsvarande privatägd bil, exklusive drivmedel.

Läs mer

Inlägget Justerat bilfömånsvärde dök först upp på Srf konsulterna.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply