Justerade avgifter – Srf konsulterna

Publicerat 16 juni, 2021

Transportstyrelsen föreslår ett stort antal justerade avgifter från 2022, en del sänkningar men mest höjningar. En föreslagen höjning är vägtrafikregisteravgiften från 10 kr till 75 kr från den 1 januari 2022.

Läs mer

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply