Jämförelsemånad prövas i HFD – Srf konsulterna

Publicerat 17 maj, 2021

Högsta förvaltningsdomstolen har antagit ett mål som rör jämförelsemånad under stöd till korttidsarbete. Utfallet kan påverka huruvida personer som har anställts under stödperioden kan omfattas av stödet.

Läs mer

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply