It-underhåll lördag natt – ansökan för omställningsstöd öppen även 1/9

It-underhållet påverkar alla Skatteverkets e-tjänster och pågår från 20.00 på lördagskvällen till 02.00 på söndagsmorgonen. Detta är ett sedan tidigare planerat underhållsarbete som måste göras nu för att Skatteverket ska kunna fortsätta säkerställa en stabil, säker och tillgänglig it-drift av våra e-tjänster. Medan arbetet pågår är alla e-tjänster stängda. Arbetet görs på natten för att störa så lite som möjligt.

Omställningsstödet beslutades i riksdagen i juni. Det hanteras av Skatteverket och ska hjälpa företag som haft ett stort tapp i omsättning under mars och april på grund av coronapandemin. Stödet avser att hjälpa företagen att betala fasta kostnader, till exempel hyra, telefoni och leasingavtal. Ansökningstjänsten har varit öppen sedan den 22 juni och stänger alltså natten till den andra september.

– Vi vill gärna påminna alla om att se till att ansökan verkligen har signerats och skickats in till Skatteverket. Logga gärna in och kolla så att din ansökan är insänd, eller kontakta oss, om du är minsta tveksam om det, säger Anna Larsson, sektionschef på Skatteverket.

Särskilt viktigt är det att kontrollera att ansökan skickats in om företaget ingår i en koncern, där flera olika bolag omfattas av samma ansökan. Alla uppgifter som ett företag lagt in i sitt eget utrymme i tjänsten, men ännu inte slutligen skickat in, kommer att raderas i och med att tjänsten stänger efter den 1 september. Den som behöver ändra något eller komplettera med exempelvis revisorsintyg i en redan insänd ansökan kan fortfarande göra det genom att kontakta Skatteverket.

Fram till och med den 26 augusti hade 18 000 företag ansökt om 1,7 miljarder kronor i omställningsstöd. Av dem hade 14 000 företag beviljats stöd. Flest ansökningar kommer från företag i branscherna hotell och restaurang samt transport och magasinering.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply