Inte enkelt att leva med skyddade personuppgifter

Totalt lever cirka 25 000 personer med skyddade personuppgifter i Sverige, 60 procent är kvinnor och 40 procent män. Det är Skatteverket som beviljar sekretessmarkering och skyddad folkbokföring.

– Vi vet att det är svårt att leva med skyddade personuppgifter, säger Peter Sävje, chef för Skatteverkets folkbokföringsavdelning. Och det gäller på flera plan. Dels den hotbild den skyddade är utsatt för, dels att vardagen blir mer komplicerad. Det handlar om kontakter med myndigheter, vård, skola och mycket annat.

Fördubbling av skyddade

Under den senaste tioårsperioden har antalet personer med skyddade uppgifter fördubblats. Parallellt har Skatteverket lagt ner allt mer resurser på arbetet med skyddade personuppgifter. Här är några exempel på vad Skatteverket gjort, och gör.

Den som beviljas skydd får omfattande information när skyddet startar. För kvinnor som levt i våldsamma relationer sker det oftast i samverkan med kvinnojourer, där det också finns översättning till andra språk om så behövs.

Det finns också information på Skatteverkets hemsida på svenska och engelska, inklusive filmer som förklarar hur det är att leva med skyddade personuppgifter. Hotade personer uppmuntras att använda digital brevlåda för att få myndighetspost och att ha autogiro och e-fakturor för förutsedd post eftersom deras post tar längre tid. Fysisk post innebär alltid en viss risk.

Nätverk för samverkan

Skatteverket driver ett myndighetsnätverk inom eSam, där tio myndigheter träffas varje månad. De samverkar för att skyddade uppgifter ska hanteras säkert mellan alla olika verksamhetssystem inom myndigheterna.

De som deltar är, utöver Skatteverket, Arbetsförmedlingen, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Skolverket, Statistiska Centralbyrån, Transportstyrelsen, Migrationsverket, Domstolsverket, Pensionsmyndigheten. Dörren står öppen för att fler myndigheter ska ansluta sig. Det är en viktig plattform för att förmedla kunskap om skyddade personuppgifter.

Vi har även ett internt nätverk på Skatteverket, med syfte att se över och kontinuerligt uppdatera våra säkerhetsrutiner. I nätverket ingår olika verksamhetsområden, även IT-säkerhet och HR.

Uppdaterad vägledning på gång

Skatteverket tog fram en omfattande vägledning för myndigheter 2008. Den revideras för närvarande och beräknas vara klar under 2022.

Vi genomför löpande utbildningar och informationsinsatser för kommuner, socialförvaltningar, Skolverket, kvinnojourer med flera.

Vi har även sett över vårt säkerhetsarbete inom postförmedlingen och vidtagit åtgärder.

– Den som har skyddade personuppgifter ska kunna känna sig trygg med att dessa inte röjs, säger Peter Sävje. Men jag vill inte sticka under stol med att det är en utmaning, särskilt som människor med skyddade uppgifter ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt.

Enkät ska ge mer kunskap

Skatteverket står också i begrepp att genomföra en kvalitativ enkät. Syftet är att få kännedom om hur det är att leva med skyddade personuppgifter.

– När den undersökningen är klar kommer vi att få en bättre bild av hur de med skyddade uppgifter ser på sin situation. De kunskaperna kommer vi använda i vårt fortsatta arbete för att förbättra för människor som behöver skydd.

Läs mer om skyddade personuppgifter här.länk till annan webbplats

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply