Inspektion av arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket kommer att genomföra ca1 350 inspektioner av restaurangverksamhet, parti- och detaljhandel, bilverkstäder, flyttfirmor och tillverkningsindustri. Det är en gemensam EU-insats för att minska riskerna för belastningsskador.

Läs mer

Inlägget Inspektion av arbetsmiljö dök först upp på Srf konsulterna.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply