Innovationsnod för digital säkerhet – Srf konsulterna

Publicerat 2 december, 2020

Vinnova presenterar etableringen av  en nationell forsknings- och innovationsnod som plattform för projekt och aktiviteter inom forskning och innovation för digital säkerhet som stärker det svenska näringslivets konkurrenskraft.

Läs mer

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply